Juridisch advies

Bij het juridisch advies stellen wij economische rentabiliteit voorop.

Samen met u wordt afgewogen welke maatregelen zinvol zijn ten aanzien van het kostenrisico.

Wat heeft u aan een gewonnen procedure als de tegenpartij niet kan betalen?

Wij vertegenwoordigen uw juridische belangen gerechtelijk en buitengerechtelijk op de volgende rechtsgebieden:

Algemeen burgerlijk recht
 • Schuldinning / Inkasso
 • Opstellen en controle van alle soorten contracten
Handels- en vennootschapsrecht
 • Keuze van de rechtsvorm
 • Opstellen en controle van contracten
 Arbeidsrecht
 • Opstellen van arbeidscontracten
 • Formuleren van ontslagbrieven, getuigschriften, referenties etc.
 • Vertegenwoordiging bij rechtbanken voor arbeidsgeschillen en sociale zaken
Familierecht
 • Opstellen van huwelijkse voorwaarden
 • Vertegenwoordiging in echtscheidingsprocedures
 • Uitvoeren van uw alimentatievorderingen
Erfrecht
 • Opmaken van testamenten
 • Boedelscheiding en verdeling van de erfenis
 • Tenuitvoerlegging van testamenten
 • Vorsorgevollmacht [algemene volmacht ingeval van onbekwaamheid] en Patientenverfügung [voorafgaande wilsverklaring van levensbehoudende en levensverlengende maatregelen]
Huurrecht
 • Opstellen van huur- en pachtcontracten
 • Vertegenwoordiging in procedures inzake huurgeschillen
 Verkeersrecht
 • Vertegenwoordiging in alle aangelegenheden die verband houden met verkeersongevallen
 • Vertegenwoordiging in procedures inzake administratieve boetes

Fiscaal recht

Fiscaal strafrecht