Ondernemingsadvies

Ondernemingsadvies speelt voor ieder bedrijf een steeds belangrijkere rol en is een speerpunt van onze dienstverlening.

Ondernemingsadvies is niet alleen dan noodzakelijk wanneer de onderneming in een crisis verkeert, maar dient het bedrijf vooruitziend en begeleidend te ondersteunen. Voor ons is het doel van ondernemingsadvies een crisis te voorkomen.

Dit doel bereiken wij met u door voortdurende controlling.

Het gezamenlijk opstellen van begrotingscijfers en het permanente afzetten van de werkelijke tegen de geraamde cijfers geeft u de mogelijkheid, al op een vroeg tijdstip verkeerde ontwikkelingen van het bedrijf te herkennen en tegenmaatregelen te nemen.

Onze dienstverlening aan startende en bestaande ondernemingen bestrijkt de volgende gebieden:

  • Opmaken van businessplannen
  • Opstellen van liquiditeits- en kapitaalbehoefteplannen
  • Rentabiliteitsberekeningen
  • Uitvoeren van een locatie- en marktanalyse
  • Marketingadvies
  • Onderhandelingen met banken en overheidsinstellingen
  • Ratingadvies
  • Organisatie-advies
  • Personeelsadvies door onze advocaten